Rots en Water

Algemeen

PMT Zwolle biedt als weerbaarheidstraining in Zwolle een training aan volgens de Rots en Water methodiek

Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een evidence based Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongeren. Het programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pestprogramma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma's door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

Voor Jongens

Vanaf een jaar of 11 krijgen jongens een ruime hoeveelheid extra brandstof er zomaar bij. Die brandstof bestaat uit Testosteron. Dit stofje zorgt er voor dat de behoefte om te bewegen steeds groter wordt. Er wordt veel gevraagd van onze zelfbeheersing. We moeten bijvoorbeeld stil zitten in de klas of thuis aan tafel, terwijl ons lijf eigenlijk het liefste in beweging is. Daarnaast heeft stress ook invloed op deze brandstof. In een onrustige klas kun je stress ervaren, waardoor er meer testosteron komt en het dus nog moeilijker is om je te concentreren en te beheersen. Als laatste vinden jongens het vaak moeilijk om woorden te geven aan emoties en kunnen emoties, zoals angst, verdriet en boosheid moeilijk te hanteren zijn. Ook hier zal binnen de Rots en Water training aandacht voor zijn. 

De basis van de Rots en Water training bestaat uit bewegingsgerichte oefenvormen. In deze oefenvormen leer je hoe je energie kunt beheersen en richten, hoe je voor je zelf op kunt komen op een positieve en krachtige manier, hoe je aan je lijf kunt voelen of je gespannen bent of niet. Na iedere oefenvorm zullen we kort bespreken hoe de oefenvorm is gegaan en wat je er in ontdekt hebt of wat je er van hebt kunnen leren. Ook staan we er vaak bij stil (soms letterlijk) of we onszelf nog onder controle hadden. Als laatste maken kringgesprekken ook deel uit van de training. Binnen de gesprekken gaan we het hebben over onderwerpen als grenzen, wat het waard is om voor te vechten, hoe je voor jezelf op komt. Deze gesprekken zullen natuurlijk niet te lang duren, want we willen ook weer snel in beweging zijn, zodat we kunnen oefenen. 

Voor Meisjes / Vrouwen

Meisjes leren vaak op een andere manier dan jongens. Meisjes hebben vaak wel woorden voor emoties en beleving, maar weten nog niet zo goed hoe dit nou voelt in hun lijf. Daarnaast zijn meisjes over het algemeen wat introverter. Dat wil zeggen dat je beleving en emoties vaker liever voor jezelf houdt en niet zo graag laat zien. Bij jongens kun je vaak goed zien wat hun beleving is of welke emotie zij hebben. Rots en Water is een methodiek waarin je, zowel lichaamsgerichte als bewegingsgerichte oefeningen doet. De lichaamsgerichte oefeningen hebben als doel je beter te leren voelen. Op het moment dat jij eerder en beter een emotie of een gevoel leer waarnemen, zul je er ook eerder en beter op kunnen reageren. Binnen bewegingsgerichte oefenvormen, kun je oefenen met het uiten je emoties en kun jij je kracht laten zien. Hierdoor voel jij je sterk. Om je nog sterker te laten voelen zitten er in de training ook een aantal zelfverdedigingstechnieken en 'wapens', die je kunt gebruiken als je voor jezelf op moet komen. Naast het het bewegen zullen we ook met elkaar in gesprek gaan over grenzen, wat je kracht is en ook wat je valkuilen zijn. 

Voor Jongeren met een Stoornis in het Autistisch Spectrum (ASS)

Ieder mens, jong en oud, wil graag de baas kunnen zijn over zijn eigen lichaam, zijn eigen emoties en zijn eigen denken. Wij willen ons rustig en zeker voelen in de situaties waarin wij ons begeven. Het streven naar deze controle is bij kinderen met ASS misschien nog wel groter, dan bij anderen, omdat deze kinderen signalen uit zowel hun buitenwereld als hun eigen binnenwereld (lichaamssignalen, emoties) niet goed begrijpen en/of kunnen plaatsen. Soms worden zij overspoeld door deze signalen wat kan leiden tot gevoelens van angst, spanning of controleverlies. (Rots)

Wij willen zeker van onszelf zijn, ons rustig en sterk voelen in ons lichaam, zodat wij dan goed contact kunnen maken met de mensen en de wereld om ons heen. Het open kunnen en willen stellen naar, en verbinden met anderen en de buitenwereld wordt in het Rots en Water programma benoemd met water. 

Juist voor kinderen met ASS blijkt dat het opbouwen van een stabiel lichaamsbeeld en zelfbeeld en zelfervaring moeizamer te verlopen, hetgeen van grote invloed is op de manier waarop deze kinderen de wereld ervaren en daarop reageren. Het is dus erg belangrijk dat er veel aandacht en energie uit gaat naar de ontwikkeling van een positieve zelfervaring, positief zelfbeeld en stabiel lichaamsbeeld. Binnen Rots en Water leren jongeren dat zij sterk en rustig kunnen zijn en in iedere situatie de keuze hebben of zich als rots of als water op te stellen. Veel energie zal besteed worden aan het leren centreren (een rustige ademhaling in de buik), gronden (het stevig kunnen staan) en focus (het richten van je aandacht). 

Bron:
Rots en Water en autisme spectrum stoornissen
Rots en Water en focus op meisjes en vrouwen
Het Rots en Water perspectief

Back to top