8-weekse training Mindfulness in opvoeding en onderwijs

De basis van mindfulness is oefenen in bewuste, vriendelijke aandacht. Aandacht voor dit moment. NU. Aandacht voor de adem, lichamelijke klachten, spanning, zorgen, die piekerfabriek en werkdruk. Maar ook aandacht voor die talloze momenten van geluk. Momenten dat het leven vanzelf goed gaat. Zonder dat je kritische, oordelende geest zich overal mee hoeft te bemoeien.We leven vaak niet in het NU maar besteden veel aandacht aan wat er nog allemaal MOET, zou kunnen gebeuren of gebeurd is. We laten ons zomaar meeslepen in emoties, piekergedachten en reageren vaak automatisch op wat ons overkomt. Maar we kunnen onszelf trainen om te zorgen dat het ook anders kan.

De 8-weekse Mio training is voor ouders en leerkrachten die hun kostbare leven voluit willen leven. Of je nu stress ervaart in je werk, turbulentie in je gezin of last hebt van piekeren, slapeloosheid, angstklachten of lichamelijke pijn of als je juist wilt voorkomen dat je klachten krijgt. Iedereen is welkom.

 Doel van de training is: 

·       Het ontwikkelen van zelfzorg voor ouders en leerkrachten om anders met de stress thuis en de werkdruk om te leren gaan door middel van reflectie oefeningen, meditaties, yoga oefeningen, theorie en uitwisseling van ervaringen rondom de oefeningen.

·        Het ontwikkelen van de ‘aandacht spier’, door bewust te kijken, te luisteren en te voelen, zonder direct te hoeven reageren of erover te hoeven oordelen (naar jezelf en naar anderen)

·        Ontwikkelen van het vermogen om de werking van de geest (gedachten, gevoelens en lichamelijke signalen) bewust te worden en de vaak automatische reacties hierop te (h)erkennen en om te buigen naar bewuste, heilzame reacties.

·         Het ontwikkelen van zelfcompassie en compassie voor anderen.

 De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en wordt afgesloten met een stiltelunch. De gehele periode wordt er dagelijks thuiswerk gedaan in de vorm van meditatie, dagelijkse reflectie op stressvolle momenten en je reacties erop. Het oefenen van meer bewust aanwezig zijn bij wat je doet terwijl je het doet, denkt of voelt is een belangrijk element. Met behulp van de mp3’s die u krijgt oefent u uw geest in helder stabiel en veerkrachtig worden. En ook vriendelijker en minder reactief. Tevens krijgt u een exemplaar van het boek van Eline Snel 'Stilzitten als een kikker' of 'Ruimte geven en dichtbij zijn' afhankelijk van de leeftijd van uw kinderen of de kinderen waar u mee werkt. 

De eerste training van PMT Zwolle start in het najaar van 2019 en kost 350 euro. Sommige zorgverzekeraars vergoeden (deels) de kosten van de training

 

 

 

 

 

 

Algemeen

PMT Zwolle biedt als weerbaarheidstraining in Zwolle een training aan volgens de Rots en Water methodiek

Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een evidence based Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongeren. Het programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pestprogramma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma's door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

Voor Jongens

Vanaf een jaar of 11 krijgen jongens een ruime hoeveelheid extra brandstof er zomaar bij. Die brandstof bestaat uit Testosteron. Dit stofje zorgt er voor dat de behoefte om te bewegen steeds groter wordt. Er wordt veel gevraagd van onze zelfbeheersing. We moeten bijvoorbeeld stil zitten in de klas of thuis aan tafel, terwijl ons lijf eigenlijk het liefste in beweging is. Daarnaast heeft stress ook invloed op deze brandstof. In een onrustige klas kun je stress ervaren, waardoor er meer testosteron komt en het dus nog moeilijker is om je te concentreren en te beheersen. Als laatste vinden jongens het vaak moeilijk om woorden te geven aan emoties en kunnen emoties, zoals angst, verdriet en boosheid moeilijk te hanteren zijn. Ook hier zal binnen de Rots en Water training aandacht voor zijn. 

De basis van de Rots en Water training bestaat uit bewegingsgerichte oefenvormen. In deze oefenvormen leer je hoe je energie kunt beheersen en richten, hoe je voor je zelf op kunt komen op een positieve en krachtige manier, hoe je aan je lijf kunt voelen of je gespannen bent of niet. Na iedere oefenvorm zullen we kort bespreken hoe de oefenvorm is gegaan en wat je er in ontdekt hebt of wat je er van hebt kunnen leren. Ook staan we er vaak bij stil (soms letterlijk) of we onszelf nog onder controle hadden. Als laatste maken kringgesprekken ook deel uit van de training. Binnen de gesprekken gaan we het hebben over onderwerpen als grenzen, wat het waard is om voor te vechten, hoe je voor jezelf op komt. Deze gesprekken zullen natuurlijk niet te lang duren, want we willen ook weer snel in beweging zijn, zodat we kunnen oefenen. 

Voor Meisjes / Vrouwen

Meisjes leren vaak op een andere manier dan jongens. Meisjes hebben vaak wel woorden voor emoties en beleving, maar weten nog niet zo goed hoe dit nou voelt in hun lijf. Daarnaast zijn meisjes over het algemeen wat introverter. Dat wil zeggen dat je beleving en emoties vaker liever voor jezelf houdt en niet zo graag laat zien. Bij jongens kun je vaak goed zien wat hun beleving is of welke emotie zij hebben. Rots en Water is een methodiek waarin je, zowel lichaamsgerichte als bewegingsgerichte oefeningen doet. De lichaamsgerichte oefeningen hebben als doel je beter te leren voelen. Op het moment dat jij eerder en beter een emotie of een gevoel leer waarnemen, zul je er ook eerder en beter op kunnen reageren. Binnen bewegingsgerichte oefenvormen, kun je oefenen met het uiten je emoties en kun jij je kracht laten zien. Hierdoor voel jij je sterk. Om je nog sterker te laten voelen zitten er in de training ook een aantal zelfverdedigingstechnieken en 'wapens', die je kunt gebruiken als je voor jezelf op moet komen. Naast het het bewegen zullen we ook met elkaar in gesprek gaan over grenzen, wat je kracht is en ook wat je valkuilen zijn. 

Voor Jongeren met een Stoornis in het Autistisch Spectrum (ASS)

Ieder mens, jong en oud, wil graag de baas kunnen zijn over zijn eigen lichaam, zijn eigen emoties en zijn eigen denken. Wij willen ons rustig en zeker voelen in de situaties waarin wij ons begeven. Het streven naar deze controle is bij kinderen met ASS misschien nog wel groter, dan bij anderen, omdat deze kinderen signalen uit zowel hun buitenwereld als hun eigen binnenwereld (lichaamssignalen, emoties) niet goed begrijpen en/of kunnen plaatsen. Soms worden zij overspoeld door deze signalen wat kan leiden tot gevoelens van angst, spanning of controleverlies. (Rots)

Wij willen zeker van onszelf zijn, ons rustig en sterk voelen in ons lichaam, zodat wij dan goed contact kunnen maken met de mensen en de wereld om ons heen. Het open kunnen en willen stellen naar, en verbinden met anderen en de buitenwereld wordt in het Rots en Water programma benoemd met water. 

Juist voor kinderen met ASS blijkt dat het opbouwen van een stabiel lichaamsbeeld en zelfbeeld en zelfervaring moeizamer te verlopen, hetgeen van grote invloed is op de manier waarop deze kinderen de wereld ervaren en daarop reageren. Het is dus erg belangrijk dat er veel aandacht en energie uit gaat naar de ontwikkeling van een positieve zelfervaring, positief zelfbeeld en stabiel lichaamsbeeld. Binnen Rots en Water leren jongeren dat zij sterk en rustig kunnen zijn en in iedere situatie de keuze hebben of zich als rots of als water op te stellen. Veel energie zal besteed worden aan het leren centreren (een rustige ademhaling in de buik), gronden (het stevig kunnen staan) en focus (het richten van je aandacht). 

Bron:
Rots en Water en autisme spectrum stoornissen
Rots en Water en focus op meisjes en vrouwen
Het Rots en Water perspectief

Weerbaarheidstraining voor werknemers

PMT Zwolle biedt bewegingsgerichte en ervaringsgerichte trainingen op maat om de mentale en fysieke weerbaarheid van uw werknemers te verhogen, waarbij de nadruk ligt op het behouden en versterken van draagkracht van het individu en het verbeteren van de teamprestaties.

Er wordt tegenwoordig veel van werknemers gevraagd. De werkdruk is op veel gebieden hoog. Zo hoog dat veel werknemers last hebben van stress gerelateerde klachten, zoals bijvoorbeeld een burn-out. De kosten die hier mee gemoeid zijn ontzettend hoog. Zo zijn de kosten van het verzuim zeker zo’n 200,- euro per medewerker per dag.

Voor de werkgever is het altijd zoeken naar de balans tussen draagkracht van de werknemer en de draaglast (werkdruk van het werk). Als werkgever is het niet altijd makkelijk om in te schatten of hij zijn werknemers niet overbelast. Het komt nog wel eens voor dat de werknemer degene is die niet in staat is om goed naar zijn of haar eigen grenzen te luisteren of zich zelfs niet eens bewust is van zijn of haar eigen grenzen.

Mindfulness (aandachttraining) voor kinderen Methode Eline Snel

Een achtweekse aandachttraining voor kinderen van 5 t/m 12 jaar

Kinderen en volwassenen krijgen vandaag de dag veel prikkels te verwerken. Er is veel drukte in en om ons heen! Om jezelf goed staande te kunnen houden in deze tijd is het prettig als je in staat bent te ontspannen en vaardigheden kent om ‘een hoofd vol gedachten’ tot rust te kunnen brengen. Ook is het prettig om te weten hoe je met allerlei emoties, zowel fijne als lastige, om kunt gaan zonder er helemaal door meegesleept te worden of zonder ze te negeren. Hierdoor neemt de automatische reactie op stress af en nemen (zelf)vertrouwen en levensvreugde toe.

 

Wat kunnen de kinderen leren?

Aandachttraining leert kinderen:

·         Concentreren. En merken als ze dit niet doen. Door regelmatig te stoppen met doorgaan en te ‘zitten met de aandacht van een kikker’ leren kinderen snel te schakelen tussen ‘doen’ en ‘niet doen’. Merken wanneer je afgeleid bent en weten hoe je terug kunt keren is de basis van elke concentratie.

·         Executieve functies nemen toe. (planning, aandacht, gedragsregulatie, werkgeheugen)

·         Het vermogen om geest en je lichaam tot rust te brengen. Een kalme geest is beter in staat tot leren.

·          Benoemen en begrijpen van emoties en gedachteprocessen, zoals angst, woede, verdriet en piekeren. Door emoties en gedachten te accepteren en er ruimte voor te maken ontstaat een kleine afstand. Precies genoeg om niet meegesleept te worden door die gevoelens of ze te negeren. Hierdoor ontstaat rust en harmonie.

·         Aanwezig te zijn in het NU. Ook als er spannende dingen te wachten staan of als er nare dingen gebeurd zijn. NU is het oké. Het leert kinderen minder in het verleden of de toekomst te zijn met hun gedachten. Maar in dit moment.

·         Zelfvertrouwen te hebben, door het leren loslaten van oordelen over de eigen gedachten en emoties. Je niet vereenzelvigen met wat je denkt en voelt. En door een open en niet-oordelende houding van de trainer, leerkracht of ouder.

·         Het geheugen te verbeteren, door de aandacht te richten op wat je NU doet (via concentratie) dringen dingen beter door en kun je je beter herinneren wat je geleerd hebt.

·         Aardiger te zijn voor zichzelf en anderen, begrip voor eigen standpunten of kwetsbaarheden en die van anderen neemt toe. Het afwijzen van gevoelens of standpunten neemt af. Door compassie en oefenen in aardig zijn merken kinderen hoe groot de waarde van mildheid is. Door bewustwording van deze kwaliteit neemt pestgedrag af. En de acceptatie van verschillen neemt toe.

 

Hoe wordt de training gegeven?

De training duurt 8 weken en zal wekelijks 45-60 minuten duren, waarbij de nadruk ligt op oefenen en ervaren. Thuis kunnen de kinderen oefenen met de aandachtspunten en oefeningen die de kinderen mee krijgen. Ieder kind krijgt de beschikking over een eigen werkboekje (niet bij de jongste doelgroep). De training wordt afgesloten met een diploma. Tijdens de training zal er halverwege ook een ouderbijeenkomst worden georganiseerd om zo een beter beeld te krijgen van wat uw kind aan het oefenen is en hoe de methode werkt.

Op school zal de trainer er ook wekelijks zijn en wordt er aan de klassendocent gevraagd om iedere dag 10min te besteden aan de methodiek.

Eline Snel schreef ook een boekje voor ouders van kinderen van 5-12 jaar dat naadloos aansluit bij de methode Eline Snel op school. Het heet ‘Stilzitten als een kikker’ en is bij de boekhandel verkrijgbaar (uitgeverij Ten Have, ISBN 987 90 259 61060).

 

Achtergrond

Er is de afgelopen dertig jaar wetenschappelijk onderzoek verricht naar aandachttraining bij volwassenen met zeer positieve resultaten. Onderzoek naar het effect bij kinderen is volop in beweging. Ook in de AMT. We werken hierin samen met de Radboud Universiteit Nijmegen, de City universiteit van Hong Kong en het Trimbos instituut in Utrecht. Hans Nanninga, (2012) heeft onderzoek gedaan naar ‘Aandacht werkt!’ en kinderen met ASS. De resultaten van onderzoeken kunnen desgewenst aangevraagd worden.

De aandachttraining is ontwikkeld door Eline Snel, gecertificeerd mindfulnesstrainer en directeur/eigenaar van de AMT, lid van de VMBN. Zij voert de training ook regelmatig zelf uit waardoor een schat aan ervaring en expertise is ontstaan.

 

 

Contact: Robbert Otte 0628675237. Voor meer informatie: www.elinesnel.com

 

 

Back to top